BIR-Ⅰ

特征     |      参数     |   案例

 

 

      BIR-Ⅰ户内高清租赁系列

 标准尺寸箱体,不同点间距

 TUV认证和德国红点奖

 箱体尺寸500mmx500mm或500mmx1000mm

 户内高清点间距

 可内弧,外弧,线性拼接

 

 

 

          颜色均一

 独特的色彩校正技术

 只选取波长最接近的灯珠

 高对比度4000:1

         快速安装 维修简单

 支持吊装和落地安装

 模组间无排线连接

 前后均可维护

 无需工具安装

   

 

 

 

 

 

 

          卓越的电气性能

 信号备份接入口

 LCD监视窗口

 

          轻薄 安静

 箱体尺寸500mmx500mm或500mmx1000mm

 箱体厚度73mm, 每个箱体重7公斤

 无风扇设计