BG

特征     |      参数     |   案例

 

 

      BG透明屏系列

 清洁、透视显示屏

● 创新的透明技术

● 层压安全玻璃

● 出色的视角

● 排线隐藏外观

● 易于安装和拆除

 

 

 

 

         轻薄,安静

● 箱体厚度为35mm-45mm

● 每平方米14公斤

● 可直接安装在玻璃墙上

 

 

         可定制化及多用途使用     

● 多种安装方式,各种定制化尺寸和结构   

● 可根据各种安装空间的形状,大小定制尺寸 

● 内外弧拼接安装

 


 

高透明度,简洁

● 不同间距的透明率为60-80%

● 隐藏式电缆设计看起来干净简洁

● 白天和夜晚可选择不同的亮度